Kompletní ÚČETNÍ, DAŇOVÝ a EKONOMICKÝ servis

Získaní času Pdu Praha

Získáte čas 

pro své podnikání

předání povinností Pdú Praha

Zbavíte se

odpovědnosti

Zbavení odpovědonosti Pdu Praha
Snížíte náklady

za zaměstnance

Daňová evidence

Mzdová a personální agenda

Účetnictví

Daně a daňové poradenství

Daňová evidence

Spolehlivé a bezchybné vedení účetnictví ekonomických subjektů s důrazem na kvalitu, efektivitu a zákonné termíny

 • zpracování dodaných účetních dokladů
 • daňová evidence
 • roční účetní a daňové závěrky v účetnictví
 • daňová přiznání, DPH a kontrolní hlášení
 • přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
 • vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí včetně pokladních knih a peněžního deníku
 • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur
 • upomínky úhrad
 • evidence a odpisy dlouhodobého majetku
 • evidence drobného majetku
 • tvorba interních účetních směrnic
 • pravidelný reporting ekonomické situace
 • zastupování na úřadech (na základě udělené plné moci)
 • analýza dosavadního účetnictví a daňové evidence
Vedení účetnictví či mzdového Pdú s.r.o. Praha

Mzdová agenda a mzdové účetnictví

Kompletní zpracování personální a mzdové agendy za všechny vaše zaměstnance ušetří váš čas i peníze

 • kompletní vedení mzdové agendy
 • přihlášení/odhlášení zaměstnanců na potřebných úřadech
 • zpracování mezd, mzdových příkazů, výplatních pásek
 • zpracování ELDP
 • komunikace s orgány Správy sociálního zabezpečení a Zdravotních pojišťoven, FÚ
 • přiznání k zálohové a srážkové dani
 • zastupování na úřadech (na základě udělené plné moci)
vedení účetnictví Pdú s.r.o. Praha

Daňové
poradenství

Odborné daňové poradenství ve všech typech daní na základě vašeho požadavku

 • zpracování daňových přiznání
 • daň z příjmu fyzických osob a právnických osob
 • daňová optimalizace
 • odklady daňových přiznání
 • daň z přidané hodnoty (DPH), kontrolní hlášení
 • spotřební daně
 • daň z nemovitostí, daň dědická, darovací, daň z nabytí nemovitých věcí
 • daň silniční
 • zastupování před úřady (na základě udělené plné moci)

Ceník za naše ekonomické a účetní služby

 • Poplatek za položku20 Kč

  poplatek za 1 zaúčtovanou položku do deníku

 • Mzdová evidence250 Kč

  zavedení, resp. výstup zaměstnance
  zpracování mzdy 1 zaměstnance/1 měsíc 250 Kč
  roční vyúčtování vůči FÚ 300 Kč
  roční vyúčtování 1 zaměstnance 150 Kč

 • Speciální účetní práce400 Kč

  (roční účetní závěrka včetně úpravy hospodářského výsledku na daňový základ, výpočty v souvislosti s leasingem, sestavy pro DPH, výpočet cestovních náhrad, jednání s klientem při kompletování dokladů včetně doručení výsledků k odběrateli apod.)

 • Ekonomické a daňové poradenství1 000 Kč

  za každou započatou hodinu

 • Zastupování před finančním úředemdohodou

  cena za zastupování před finančním úředem dohodou ve smyslu odkladu daně z příjmů - (jen pro fyzické a právnické osoby, kterým společnost vede účetnictví)

 • Minimální částka za vedení účetnictví/1 měsíc činí2 500 Kč

Potřebujete více informací?

O nás

Profesionálové z naší společnosti nabízí komplexní ekonomické služby již od roku 1995. Důsledně sledujeme změny v zákonech o účetnictví a aplikujeme je do naší praxe.

Za kvalitu a spolehlivost naší práce ručíme. Doposud naše společnost nemusela uplatnit žádnou pojistnou událost na způsobenou škodu nebo újmu. Samozřejmostí je však plnohodnotné pojištění naší společnosti proti způsobené škodě.

Kancelář Pdu s.r.o. Praha

Jako odborníci v oboru ctíme obchodní tajemství ze získaných firemních informací. Naše mlčenlivost je zajištěna nejen smluvně, ale i ze zákona o daňovém poradenství č. 523/92 Sb. a přenesena také na všechny naše zaměstnance a spolupracovníky.

V naší společnosti vždy preferujeme a podporujeme moderní komunikační systémy.

Kancelář daňového poradenství Pdu s.r.o. Praha

Kontaktujte nás

Kateřina Trejbalová

Navštivte nás

 • Sídlo společnosti

© 2024 Všechna práva vyhrazena | Pdú s.r.o. | Praha